„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain


Aktuálně

03.03.2013
Zaslal: Vilík

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
02.12.2012
Zaslal: Vilík

Zde najdete podrobnější informace o právě chystaném víkendu.
---------------------------------------------------------

Stránka 1 z 2  > >>

 

3. víkend, Kuřim, 7. - 8.12.2012

Error getting or parsing XML document.
Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
autor: Martina "Malví" Nejezchlebová